Yleiset sopimusehdot ovat voimassa 05.01.2023 alkaen.

Tuotekohtaiset sopimusehdot löydät alla olevista linkeistä. 

Miiala kuukausitilaus

Ruokaplanneri

Verkkokurssit


1. Yritys

Miiala

Y-tunnus: 3271735-6

Koulukatu 6as4, 37830 Akaa

 

2. Yleisiä ehtoja

Sopimusehtoja sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja Miiala (jäljempänä ”yritys”) välisessä suhteessa. Yritys myy digitaalisia tuotteita mm. kuukausitilaukseen perustuvia ruokalistoja sekä verkkokursseja. Lisätuotteena kaupassa on myynnissä kausittain erilaisia kirjoja sekä kalentereita.

3. Yleisiä käyttöehtoja

Asiakas saa tuotteen ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ja sen jakaminen, kopioiminen ja muilla keinoin edelleen levittäminen on kielletty. Asiakkaalla on oikeus jakaa ostamansa palvelu/ tuote ainoastaan samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa.


4. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen tai kuukausimaksuun perustuva. Sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä palvelun tai tuotteen. Kuukausimaksussa asiakas sitoutuu kuukausittaiseen maksuun. Sopimus päättyy, kun palvelun ilmoitettu käyttöaika päättyy.

 

5. Hinnat

Yrityksellä on oikeus hinnanmuutoksiin. Verkkokaupassa näkyvä hinta on voimassa oleva hinta kyseiselle palvelulle tai tuotteelle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ALV 24 %.


6. Maksuehdot

 1. Yritys tarjoaa palveluille ja tuotteille eri maksutapoja. Maksutavat näkyvät ostoksen tekemisen yhteydessä.
 2. Yritys käyttää maksunvälityspalveluna Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd) ja Kajabia (Kajabi LLC). Stripe tai Kajabi tai niiden välittämät maksupalvelut voivat näkyä maksua suoritettaessa ja tiliotteella maksun saajana. Lue Stripen käyttöehdot ja Kajabin käyttöehdot.
 3. Viivästyneistä maksuista perimme korkolain mukaisen viivästyskoron sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Yritys siirtää maksamattomat saatavat huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään vapaaehtoista sekä oikeudellista perintää. Laskuihin lisätään perintätoimiston hinnaston mukaiset perintäkulut.
 4. Yritys voi katkaista asiakkaan pääsyn ostamiinsa palveluihin viivästyneiden tai maksamattomien maksujen takia, mikäli maksua ei ole saatu eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaalta maksuvelvollisuutta.

 5. Yritys ei vastaa sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita. Asiakkaan tulee tarkistaa kolmannen osapuolen ehdot maksutapaa valitessaan.


7. Maksut

 1. Kertamaksu veloitetaan heti oston yhteydessä, valitulla maksutavalla.
 2. Kuukausimaksun ensimmäinen erä veloitetaan heti oston yhteydessä. Tämän jälkeen seuraavat erät veloitetaan kuukauden välein. Tulevat erät veloitetaan automaattisesti asiakkaan antamalta maksuvälineeltä. Jotta maksut eivät jäisi maksamatta, tulee asiakkaan huolehtia, että valitulla maksuvälineellä on varoja maksun suorittamiseen.
 3. Jos automaattinen osamaksun veloittaminen asiakkaan antamalta maksukortilta ei onnistu, pääsy ostettuihin palveluihin voidaan estää. Pääsy palautuu, kun asiakas on suorittanut erääntyneet maksut. Palveluiden katkeaminen ei poista asiakkaan maksuvelvoitetta. 
 4. Mikäli yritys joutuu lähettämään asiakkaalle laskun automaattisten veloitusten sijaan, lisätään laskulle maksumuistutuslisä. 

 

8. Muutokset ehtoihin

Yritys pidättää oikeuden sopimusehtojen muutoksiin. Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa sopimusehdot. Mikäli asiakas ei halua noudattaa sopimusehtoja, tulee hänen lopettaa palveluiden sekä yrityksen sivuston käyttäminen. 

9. Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

Yritys noudattaa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia.

Yrityksen rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyy yrityksen verkkosivuilta.


10. Vastuunrajoitukset

 1. Yritys ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta, paitsi siihen asti kuin kuluttajanasuojalaissa tai muussa pakottavassa laissa on vahingon osalta määrätty.
 2. Yritys ei vastaa kolmansien osapuolien johdosta aiheutuneista, verkkosivuston teknisistä häiriöistä. Yritys ei vastaa asiakkaan ja kolmansien osapuolien tekemistä sopimuksista, esimerkiksi oston yhteydessä.
 3. Yritys ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden tuloksista.


11. 
Erimielisyydet ja sovellettava laki

 1. Nämä sopimusehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Mikäli kuitenkin erimielisyyksiä syntyy palveluista tai sopimuksesta muutoin, pyritään ne ratkaisemaan asiakkaan ja yrityksen välisillä neuvotteluilla.
 2. Mikäli palveluita tai muutoin sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttaja voi olla myös yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
 3. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluista tai sopimuksesta muutoin aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yrityksen kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa, elleivät asiakas ja yritys pääse asiassa neuvotteluilla sovintoon.